Blogger Baru..


Apa yang akan saya isi di blog yang baru saya buat? Paling tidak pertanyaan itulah yang banyak ditanyakan dalam fikiran para blogger pemula. Begitu pula aku. Mengenal blog beberapa tahun silam dan memutuskan untuk membuat blog di blogger ierneech.blogspot.com pada pertengahan tahun 2008 tidak membuat aku lebih mengenal tentang dunia per-blog-an walau sudah 2 tahun…