#SeninHitam


(design gambar oleh @tvrner) Aku bukan ulama. Aku bukan ahli dalam soal agama. Pengetahuan agamaku masih amat cetek jika ingin berbicara masalah ini. Kalau ada ucapan yang terucap atau kalimat yang tertulis malah terdengar sok tahu. Aku tidak kenal Ahmadiyah. Aku tidak kenal satu orangpun dari mereka. Aku tidak tahu apa yang mereka ajarkan, walaupun…